Antalijska rivijera

PROGRAM PUTOVANJA I OSTALE INFORMACIJE

1. dan Tuzla-Antalija
Dolazak putnika na Međunarodni aerodrom „Tuzla“ nakasnije dva sata prije planiranog vremena letenja. Prijava za let na šalteru, predavanje prtljaga a zatim pasoška i carinska kontrola. Nakon završenih procedura u vezi sa pasoškom i carinskom kontrolom slijedi ukrcavanje na let za Antaliju.

Trajanje leta Tuzla-Antalija je 2 sata. Nakon slijetanja na aerodrom u Antaliji, slijedi pasoška kontrola, preuzimanje prtljaga a zatim sastanak sa predstavnicima (vodičima) agencije Transturist. Nakon toga slijedi transfer do odabranih hotela na Antalijskoj rivieri. Smještaj u hotel. Početak korištenja usluge prema hotelskim pravilima.

2. dan – 7.dan (2.dan – 14.dan) Antalijska riviera
Boravak u hotelu uz odabranu uslugu. Mogućnost odlaska na fakultaitvne izlete u oragnizaciji našeg partnera u Turskoj.

8. dan Antalija-Tuzla
Doručak. Transfer od hotela do aerodroma u Antaliji. Prijava za let za Tuzlu. Pasoške i carinske kontrole. Ukrcavanje u avion. Charter let na relaciji Antalija- Tuzla. Dolazak na Međunarodni aerodrom „Tuzla“. Pasoške i carinske kontrole. Preuzimanje prtljaga. Kraj usluge.

U cijenu aranžmana je uračunato:

 • Charter let na relaciji Tuzla-Antalija-Tuzla, ekonomska klasa sjedišta,
 • boravak u odabranom hotelu sa odabranom uslugom (polupansion, all inclusive…) na bazi 7 noćenja/8 dana ili 14 noćenja/15 dana
 • Grupni transfer aerodrom Antalija-hotel-aerodrom Antalija
 • Usluge predstavnika agencije u Turskoj

U cijenu aranžmana nije uračunato:

 • Aerodromske takse 150 KM po osobi
 • Doplatna taksa za gorivo (YQ taksa) koja je podložna promjeni u skladu sa stanjem na tržištu
 • Putničko zdravstveno osiguranje
 • Fakultativni izleti
 • Ostale usluge koje nisu u programu putovanja
 • Individualni transferi u Antaliji 50 Eura po osobi

Uz ovaj program putovanja važe opšti uslovi putovanja putničke agencije Transturist Tuzla. Cijene su kalkulisane na bazi 160 putnika. Cjenovnik se odnosi na cijene za rane rezervacije do 31.01.2024.godine. Šifra cjenovika 001/TT/2024.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTNIKE:

 • Popusti za djecu primjenjuju se isključivo u slučajevima kada djeca putuju u pratnji dvije odrasle osobe u istoj sobi
 • Svaki putnik je u obavezi da posjeduje ispravnu putnu ispravu sa rokom važenja najmanje 5 mjeseci (150 dana) nakon povratka sa putovanja. Putnici koji nisu državljani Bosne i Hercegovine, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom države Turske, te o uslovima putovanja u vezi sa zdravstvenim, carinskim ili graničnim formalnostima koji važe za državu čiji pasoš posjeduju. Organizator putovanja ne snosi odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posljedice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće
 • Svim djevojkama koje se udaju prije putovanja i mijenjaju prezime, predlažemo da ne apliciraju za novi pasoš, već da to učine nakon povratka sa putovanja. Stari pasoš i lična karta prestaju važiti u momentu podnošenja aplikacije za izdavanje novih dokumenata
 • Vrijeme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vrijeme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obaviješten do 24h prije leta. Putnici su u obavezi da na aerodromu, od osoblja agencije, preuzmu vaučer za hotel i ostalu dokumentaciju najkasnije 2h prije leta
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promjena reda letenja od strane avio kompanije ili kašnjenja aviona jer su isti regulisani međunarodnim pravilima za avio saobraćaj
 • Trajanje aranžmana određeno je brojem kalendarskih dana, računajući od dana početka do dana završetka putovanja, a ne brojem sati između prvog sata polaska i zadnjeg sata povratka. Vrijeme polaska, dolaska, kao i trajanje putovanja je uslovljeno procedurama na graničnim prijelazima, stanjem u saobraćaju, dozvolama nadležnih vlasti i drugim okolnostima na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti predmet prigovora putnika Organizatoru putovanja
 • Vremenska zona u Turskoj je GMT+03:00 (+1 sat u odnosu na vrijeme u Bosni i Hercegovini). Dužina trajanja leta je oko 2 sata
 • U slučaju oštećenja ili gubitka prtljaga na avio letu, obaveza putnika je da bez odlaganja, nastalu štetu prijavi, nadležnoj aerodromskoj službi Lost & Found koja je dužna da sačini zapisnik po prijavi. Putnik je dužan da preuzme kopiju zapisnika i prati dalje upute
 • Po pravilima avio kompanije trudnice na letu mogu putovati do 28. sedmice trudnoće bez posebnih potvrda. Od 28-36. (32. za blizance) sedmice trudnoće uz odobrenje doktora ne starije od 15 dana. Poslije 37. (33. za blizance) sedmice trudnoće trudnica nije dozvoljeno da lete
 • Kategorija hotela je zvanična lokalna kategorija na osnovu ugovora između organizatora putovanja i ino partnera. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodjelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta i slično
 • U slučaju povrede ili bolesti tokom boravka u Republici Turskoj, putnik je obavezan odmah pozvati predstavnika agencije na destinaciji i upoznati ga s time. Predstavnik agencije stupit će u kontakt sa odgovarajućom zdravstvenom ustanovom i obavijestiti putnika o slijedećim koracima. U suprotnom, agencija kao niti osiguravajuća kuća neće biti odgovorni niti će prihvatiti troškove liječenja.
Share on social networks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pretplatite se za više informacija

Pretplatite se na našu stranicu za više ekskluzivnih informacija o “first minute” ponudama i ostalim novostima o putovanjima i aranžmanima koje nudimo.


  Posjetite nas na društvenim mrežama